Uppsala Stadshus arbetar mot BREEAM-SE Bespoke-certifiering

Uppsalas Stadshus är en signaturbyggnad för Uppsala och färdigställdes 1964. Byggnaden har nu totalrenoverats och byggts till för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för kommunens verksamhet samt för externa hyresgäster och underlätta kontakten med medborgarna. Redan inför den inledande arkitekttävlingen hade ett hållbarhetsprogram med tydliga kriterier för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet tagits fram för projektet. BREEAM-SE certifieringen (nivå Excellent) ingick som en viktig del i den delen av hållbarhetsprogrammet från början.

 

Certifieringssystemet BREEAM-SE omfattar endast nybyggnadsprojekt och är därför inte specifikt utformad för att bedöma ombyggnadsprojekt som Uppsala Stadshus. För dessa projekt finns det möjlighet anpassa kriterierna i BREEAM-SE Nybyggnad  genom en Bespoke-process. BREEAM-SE assessorn för Uppsala Stadshus ansökte i ett tidigt skede till SGBC för att använda BREEAM-SE Bespoke och baserat på projektinformationen utvecklade SGBC Bespoke kriterier för projektet. Byggnaden är nu Preliminärt certifierad med BREEAM-SE Bespoke med betyg Excellent.

 

Det finns många aspekter att ta hänsyn till i ett ombyggnadsprojekt och det är verkligen ett Bespoke-projekt, säger projekts BREEAM -SE assessor, David Lindgren. För att uppnå BREEAM-SE Bespoke Excellent har projektet implementerat fler hållbarhetsstrategier som listat nedan:

  • Användning av energikällor med låga CO2-utsläpp, urval av bygg- och installationsmaterial med stor omsorg, hantering av avfall på ett ansvarsfullt sätt och bidrag till biologisk mångfald.
  • Försökt uppfylla kravet inom nästan alla BREEAM-SE Bespoke energikriterier genom energioptimering, installation av solceller, och minskning av energianvändningen i den befintliga byggnaden samt en totalt sett låg energianvändning i hela byggnaden inklusive den nybyggda delen.
  • Skapat bra och lättillgängliga cykelparkeringsplatser och omklädningsmöjligheter, laddstolpar för elfordon.
  • Återanvändning av befintliga byggmaterial som marmor, teak och älvdalskvartsit för att bevara kulturhistoria.
  • Minimera avfallsmängderna och sortera fraktionerna för att möjliggöra återanvändning.
  • Uppfyllt nästan alla kriterier gällande hälsa och välmående för att skapa ett gott inomhusklimat.
  • När det gäller biologisk mångfald har projektet skapat ekologiska värden bland annat i form av biotoptak och gröna trygga utemiljöer.
  • Utfört LCA som bidrog till val av stomme och glasfasader vilken i sin tur minskade klimatpåverkan.
  • Sociala krav inom ramen för BREEAM-SE certifieringen har ställts specifikt på trä och stenprodukter, där de till 100 % är ansvarsfullt avverkat och inköpt.
  • Grundligt arbete med PCB, asbest och PAH-sanering har genomförts i befintlig byggnad.