Vad innebär det att vara certifierad Citylabsamordnare?

Vi ställer tre frågor till Helena Klintström, kursledare på utbildningen Certifierad Citylabsamordnare – hållbarhet i planering och genomförande.

 

Vilka är fördelarna med certifieringssystemet Citylab?
Citylab är det enda certifieringssystemet som ser till helheten i den komplexa verklighet som är stadsutveckling. Systemet ger dig och projektet en helhetssyn kring vilka frågor som behöver belysas, hur de kan lösas och hur processen dit kan se ut.


Vad innebär det att vara samordnare i Citylab?

Som samordnare i Citylab hjälper du stadsutvecklingsprojekt att navigera mot en mer hållbar stadsutveckling. Du lyfter rätt frågor i rätt tid och ser till att de goda ambitionerna inte försvinner på vägen mot genomförande.


Vem passar kursen Certifierad Citylabsamordnare – hållbarhet i planering och genomförande?
Kursen passar dig som har fått ansvaret att styra stadsutvecklingen åt en hållbar riktning. Det kan innebära att du är hållbarhetsstrateg eller hållbarhetssamordnare på en kommun eller för att projekt, men även att du är översiktsplanerare, strategisk planerare eller detaljplanerare. Vi har alla ett ansvar att leda mot hållbarhet.