Var först ut att testa Citylab för stadsdelar

Senare i år släpps den första svenska certifieringen som utvärderar hållbarheten i en stadsdel, med arbetsnamnet Citylab certifiering för stadsdelar. Nu söker Sweden Green Building Council tre stadsdelar som ska testa den nya certifieringen.

Om certifieringen

Med Citylab för stadsdelar kan stadsutvecklingsprojekt följa upp om åtgärder för att främja hållbarheten givit tillräcklig effekt. Certifieringen kan också utvärdera hur hållbar en stadsdel är som varit i en förvaltningsfas under en längre tid. Den kan användas oavsett om stadsdelen certifierats enligt de två andra delarna av Citylab (för planering och genomförande) eller inte, och både för äldre och nybyggda stadsdelar.

Den 15 april läggs den nya certifieringen ut på remiss.

Intresserad?

Vill ni utvärdera hållbarheten i er stadsdel? Hör av dig till citylab@sgbc.se för mer information. Först till kvarn gäller!