Västra Hamnen i Malmö hållbarhetssäkras med Citylab – målet är att bli Sveriges mest hållbara stadsdel 2035

Med målet att vara Sveriges mest hållbara stadsdel år 2035 väljer Västra Hamnen i Malmö Citylab för att utvärdera stadsdelens hållbarhetsprestanda. Citylab är Sveriges första certifieringssystem för hållbar stadsutveckling, unikt framtaget för svenska förhållanden av Sweden Green Building Council (SGBC).

Sverige och samhällsbyggnadssektorn står inför en massiv miljöutmaning och vi har bråttom. De globala målen ska uppnås till 2030 och 2045 ska Sverige, enligt regeringen, inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Just nu står samhällsbyggnadssektorn för 21 procent av de svenska utsläppen – och de ökar.

En hållbar stadsdel är en jämlik och trygg miljö, som är tillgänglig för alla och har minimal negativ klimat- och miljöpåverkan. Den senast utvecklade delen av Citylab utvärderar hållbarhetsprestandan i befintliga stadsdelar och svarar på frågan: Hur hållbar är den?

Föreningen ”Västra Hamnen – Have it all” är en av de första i Sverige att testa Citylab – certifiering av en stadsdels hållbarhet.

Västra Hamnen i Malmö är en föregångare och internationell förebild när det gäller hållbar stadsutveckling och vi ser en stor fördel i att delta som pionjär i Citylab. Det är ett bra verktyg att testa när vi följer upp det hållbarhetsarbete som stad, näringsliv, akademi och övriga aktörer utför tillsammans. Citylab är även ett stöd i vårt arbete framåt för att nå målen i Agenda 2030, säger Thomas Brunk, ordförande i föreningen ”Västra Hamnen – Have it all”.

Västra Hamnen har med sina 170 hektar blivit en symbol för Malmös omvandling från industristad till kunskapsstad. Det är en ovanlig stadsdel – nästan helt omgärdad av havet. Här finns stora grönområden och en levande blandning av bostäder, arbetsplatser, skolor och service. Ett tillåtande företagsklimat med ett centralt läge med närhet till Malmö universitet och Malmö Central har gjort att företag och människor från hela världen har valt att flytta hit. Området växer snabbt, men är långt ifrån färdigutvecklat. 40 procent av Västra Hamnens yta kommer att bebyggas fram till 2035.

Föreningen ”Västra Hamnen – Have it all” är en samverkansplattform för aktörer som verkar för att Västra Hamnen ska växa hållbart. Föreningens tre fokusområden är stadsliv, mobilitet och energiomställning. Medlemmar från både näringsliv, stad, föreningar och universitet arbetar tillsammans för att Västra Hamnen ska bli Sveriges mest hållbara stadsdel 2035.

Nu behöver vi kraftsamla kring hela stadsdelar för att bidra till Sveriges miljömål, de globala målen och en hållbar samhällsbyggnad. Citylabs senaste certifiering innehåller en gedigen uppföljning som sätter press på alla parter att prioritera hållbarhet från start till mål. Västra Hamnen i Malmö är en av de första att genomföra certifieringen för en hel stadsdel och vi följer deras arbete med stort intresse, säger Sigrid Walve, chef för Citylab på SGBC.

För mer information vänligen kontakta:
Sigrid Walve, chef Citylab, Sweden Green Building Council
sigrid.walve@sgbc.se, 08-599 294 44

Thomas Brunk, ordförande, Västra Hamnen – Have it all
thomas.brunk@malmo.se, 0732-34 24 05

För bokning av intervjuer vänligen kontakta:
Liza Skoglund, 072-350 92 22, liza@balodis.se