Vi söker nya medlemmar till BREEAM:s Operativa råd

Som ett stöd till BREEAM:s chef arbete har vi ett operativt råd, vars huvuduppgift är att stödja BREEAM:s chefen och BREEAM-SE samt dess produkter. I uppdraget ingår främst att stötta i marknadsrelaterade frågor och att vara en kanal ut mot marknaden som tidigt kan ge indikation på vad marknaden vill ha och om produktutvecklingen inom BREEAM är på rätt väg. Det innebär att medlemmar i det operativa rådet får möjligheten att påverka certifieringssystemets utveckling samt får en god insikt i vad som är på gång inom systemet. Nu söker vi ett antal personer till Operativa Rådet för BREEAM, för att utöka nuvarande sammansättning.

Är du den vi söker och tycker du att det skulle vara roligt att vara delaktig i detta råd får du gärna göra en intresseanmälan! Mejla din intresseanmälan till info@sgbc.se med ämnesråden “Ansökan om person till Operativa Rådet för BREEAM“.

Om du har frågor eller funderingar gällande vad rollen innebär, mejla gärna Sabina Jonestrand (Chef BREEAM).
Det går även bra att ta kontakt med nuvarande ordförande för operativa rådet, Mia Häggström hållbarhetschef på Fabege.

Nuvarande representanter i BREEAM:s Operativa råd finns här.