Vi söker nya medlemmar till våra råd och nämnder!

Medlemmar i Sweden Green Building Council har möjlighet att aktivt delta i våra råd och nämnder. Inför 2022 söker vi nya medlemmar till råd och nämnder; Certifieringsnämnden, Tekniska- och Operativa råd i flera av våra certifieringssystem samt till vår Utbildningsfunktion.

De operativa råden är rådgivande till bolagets VD, ledningsgrupp och verksamhetsområdeschefer.  Råden har som syfte att fungera som rådgivande stöd till SGBC gällande utvecklingen av verksamhetssystemet eller avdelningens produkter.

Tekniska Råd har som syfte att fungera som stöd i sakfrågor till SGBC i certifieringssystemet och dess produkter, framför allt genom att utveckla tolkningar och förtydliganden

Urvalet till råden och nämnder sker av ordförande för rådet samt verksamhetsområdeschef och målsättningen är att råden ska spegla medlemsbasen hos SGBC.

Medlemskap i våra operativa råd är på två år, med möjlighet till förlängning. Medlemskap i tekniska råd förnyas årsvis.

Inför årsskiftet 2022/2023 behöver vi komplettera med engagerade personer inom följande områden:

Läs mer om respektive utlysning via länkarna ovan. Senast den 10 december behöver vi få in era ansökningar eller namnförslag till info@sgbc.se.

Läs mer om vilka som sitter i våra råd och nämnder idag här.