Vi tackar för alla remissvar!

Remissperioden för Citylab certifiering av stadsdelar avslutades i början av juni och SGBC har fått in många remissynpunkter. Synpunkterna kommer bland annat från kommuner, konsultföretag, fastighetsbolag, energibolag, arkitektkontor och byggföretag. Vi på SGBC vill rikta ett stort tack till alla som tagit sig tid att svara på remissen, och därmed bidragit med värdefullt underlag till vidareutvecklingen av certifieringen.

Den närmaste tiden kommer vi fördjupa oss i remissvaren och arbeta fram det som blir slutversionen av certifieringen. Lanseringen av Citylab certifiering av stadsdelar sker den 31 oktober.

Har ni frågor om utvecklingen av Citylab certifiering av stadsdelar så vänder ni er till Sigrid Walve, chef Citylab på Sweden Green Building Council. Ni når henne på: 08-599 294 44 eller sigrid.walve@sgbc.se