WELL v2 är lanserat – Skandia Fastigheter och Skanska först ut

International WELL Building Institute, som äger WELL, har tagit WELL v2 ur sin pilotfas och har nu lanserat WELL Version 2 officiellt.

WELL v2 har utvecklats av ett mångsidig grupp av WELL-experter, läkare, forskare, folkhälsovårdspersonal och byggindustriexperter runt om i världen. Den officiella WELL v2 har testats genom WELL v1 och WELL v2-piloten i mer än 3 300 projekt på 38M m² i 54 länder. Under den tvååriga pilotfasen genomgick WELL v2 kontinuerlig förbättring och förfining genom en noggrann utvecklingsprocess, inklusive en sexmånaders kommentarsperiod med hundratals kommentarer och granskning och feedback från mer än 150 WELL-rådgivare.

Skandia Fastigheter blev nyligen det första företaget i Sverige att registrera ett nytt projekt enligt det officiella WELL v2 och kommer att certifiera Stockholmskontoret enligt WELL v2-standarden.

Ett av våra fokusområden inom hållbarhet är hälsa och att certifiera vårt huvudkontor enligt WELL är ett led i det arbetet”, berättar Anna Rudström, projektledare inom hållbarhet på Skandia Fastigheter. ”Vi tror även att våra kunder kommer att efterfråga den här typen av certifiering framöver, då hälsoaspekter och mjuka värden får ett välförtjänt fokus på en allt bredare front i samhället. Vi har aktivt valt att vänta med certifieringen till lanseringen av version 2. Detta eftersom vi vill se hur den nya manualen fungerar för att kunna utvärdera hur vi går vidare mot ett eventuellt framtida kunderbjudande”, avslutar Anna Rudström.

Skanska Commercial Development har beslutat att uppgradera sitt Citygate-projekt i Göteborg från WELL v2 Pilot till den officiella v2 – det första i Sverige. Johanna Hallgren, projektledare vid Skanska Fastigheter Göteborg, berättar:

”Skanska har jobbat med WELL-systemet sedan 2017 och vi ser ett stort värde i WELL för våra projekt. Vi tror på tankesättet i WELL och att skapa mervärde för våra hyresgäster genom att bygga hälsosamma och attraktiva arbetsplatser. Arbetet vi gör med WELL idag sätter riktningen för vårt WELL-arbete i många år framöver. För oss är långsiktighet och relevans viktigt för att värna om våra hyresgäster och för att lägga grunden för den kompetens vi bygger internt och tillsammans med våra samarbetspartners. Därför bestämde vi oss för att uppgradera Citygate i Göteborg till den officiella WELL v2 när möjligheten dök upp.” 

Det finns för närvarande 24 WELL-projekt i Sverige, varav två har uppnått WELL Gold-certifiering: Castellums Stockholmskontor och deras Eminent-projekt i Malmö.

För mer info om WELL, vänligen kontakta well@sgbc.se eller WELL-ansvarig Sue Clark – sue.clark@sgbc.se.