Wihlborgs och Varbergs Fastighet först att certifiera med Miljöbyggnad iDrift

Nu står det klart att Wihlborgs och Varbergs Fastighet blir först i Sverige att klara den nya certifieringen Miljöbyggnad iDrift med pilotprojekten Syret 6 och Arena Varberg. Miljöbyggnad iDrift är ett nytt, effektivt verktyg som skapar miljö- och klimatnytta genom åtgärder och certifiering av byggnader i drift.

Befintliga byggnader står för en betydande del av den svenska bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan. 90 procent av dessa byggnader kommer att finnas kvar år 2050 och för att klara klimatmålen måste de renoveras och hållbarhetsanpassas. För att säkerställa att detta görs i linje med de globala miljömålen har Sweden Green Building Council utvecklat certifieringen Miljöbyggnad iDrift där både Wihlborgs och Varbergs Fastighet bidragit med pilotprojekt.

”Det är en milstolpe för klimatarbetet att Wihlborgs och Varbergs Fastighet nu certifierar befintliga byggnader enligt Miljöbyggnad iDrift. Lyckas branschen kraftsamla kring hållbara renoveringar och förändringar av det stora, svenska fastighetsbeståndet finns enorma miljövinster att uppnå”, säger Jimmy Möller, chef Miljöbyggnad iDrift, SGBC.

Wihlborgs

Den byggnad som Wihlborgs nu certifierat enligt Miljöbyggnad iDrift är Syret 6 på Ideon i Lund, där Axis Communications är den största hyresgästen. Certifieringen blir startskottet för ett omfattande arbete där Wihlborgs långsiktiga mål är att certifiera samtliga kontorsfastigheter i Sverige.

”Vi på Wihlborgs har jobbat länge med att certifiera nybyggda fastigheter enligt Miljöbyggnad Guld och tar nu nästa steg genom att certifiera våra befintliga byggnader i ett högt tempo. Totalt har vi cirka 250 fastigheter i vårt svenska bestånd och ser det som minst lika viktigt att lägga fokus på minskad miljöpåverkan och en god arbetsmiljö även i dessa fastigheter. Vi har som en del i detta arbete varit aktiva med pilotprojekt inom Miljöbyggnad iDrift och ser fram emot att även fortsättningsvis vara med och utveckla branschen”, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs.

Varbergs Fastighets AB

Varbergs Fastighet, kommunens egna fastighetsbolag, har valt ut Arena Varberg som första byggnad att certifiera. Inom Arena Varberg finns en större evenemangshall med flera olika lokaler som används för konferens, kongress, konsert och fest samt en rad olika mässor, idrottsevenemang, och möten.

”Vårt fastighetsbestånd inrymmer 23 fastigheter. Arena Varberg är en av våra mest komplexa byggnader med sina 8805 kvadratmeter. Första spadtaget togs redan 1936 och så sent som våren 2019 fick arenan en tillbyggnad i en konferensdel på andra våning. Flera av våra byggnader är kulturfastigheter. Vi ser ett stort värde i att kunna använda dem så effektivt som möjligt, anpassat till dagens värld. Vi ska fortsätta certifiera fastighet för fastighet med den kunskap vi fått i och med den här certifieringen. Det känns fint att ha bevisat för oss själva att det går att certifiera en delvis kulturhistorisk byggnad”, säger Bärne Nylin, fastighetschef Varbergs Fastighets AB.

För mer information vänligen kontakta: Alexandra Kriss, marknadschef SGBC, 08 408 85 722, alexandra.kriss@sgbc.se

För bokning av intervjuer vänligen kontakta: Lotta Balodis, 070 483 62 25, lotta@balodis.se