Råd och arbetsgrupper

Medlemmar i Sweden Green Building Council har möjlighet att aktivt delta i våra råd. Råden är aktiva inom olika delar av föreningens verksamhet och är rådgivande till styrelsen eller VD, ledningsgrupp och verksamhetsområdeschefer.

De strategiska råden är rådgivande till Sweden Green Building Councils styrelse och tillsätts av föreningsstämman eller styrelsen.

De operativa råden är rådgivande till bolagets VD, ledningsgrupp och verksamhetsområdeschefer och tillsätts av verksamhetsområdeschefen i samråd med ordförande.