Operativa rådet för NollCO2

Hans Wallström

Ordförande
Skanska

Anna Sundbaum

Hemsö

Johan Larsson

IVL

Karolina Brick

Riksbyggen

Lena Sandin

Veidekke

Niclas Lundgren

ICA Fastigheter

Rasmus Falk

Hedström & Taube

Robert Carlsson

Castellum