Operativa rådet för NollCO2

Hans Wallström

Ordförande
Skanska

Anna Sundbaum

Trophi

Johan Larsson

IVL

Ludvig Dahlqvist

NCC

Svante Wijk

Riksbyggen

Rasmus Falk

Hedström & Taube

Robert Carlsson

Castellum