Operativa rådet för NollCO2

Hans Wallström

Ordförande
Skanska

Niclas Lundgren

ICA Fastigheter

Johan Larsson

IVL

Robert Carlsson

Castellum

Rasmus Falk

Hedström & Taube

Lena Sandin

Veidekke

Linda Karlsson

Akademiska Hus

Anna Sundbaum

Hemsö