Styrelse och stadgar

Styrelsen i Sweden Green Building Council består av tolv ledande personer från våra medlemmar. Ordförande är Jeanette Reuterskiöld.

Hämta hem våra Stadgar för Sweden Green Building Council (pdf) och vårt  program för 2018-2022 (pdf).

Styrelse

Jeanette Reuterskiöld (Ordförande)
WSP
Kerstin Gillsbro
Jernhusen
Torbjörn Hammerth
Bostads AB Vätterhem
Stefan Håkansson
E.ON
Ann-Louise Lökholm-Klasson
Sweco
Åsa Öttenius
Stockholm stad
Patrik Björkengren
Saint-Gobain Sweden
Lars Jonson
Skanska
Carola Lavén
NCC
Sofie Roy-Norelid
HSB
Alexandra Hagen
White arkitekter
Henrik Saxborn
Castellum