Styrelse och stadgar

Styrelsen i Sweden Green Building Council består av tretton personer. Ordförande är Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna Sverige, och vice ordförande är Jeanette Saveros, vd på Arcona.

Hämta hem våra Stadgar för Sweden Green Building Council (pdf) och vårt program för 2017-2021 (pdf).

Styrelse

Reinhold Lennebo (Styrelseordförande)
Fastighetsägarna Sverige
Kerstin Gillsbro
Jernhusen
Torbjörn Hammerth
Bostads AB Vätterhem
Stefan Håkansson
E.ON
Anders Kupsu
Skandia Fastigheter
Ann-Louise Lökholm-Klasson
Sweco
Magnus Meyer
WSP Sverige
Jeanette Saveros
Arcona
Åsa Öttenius
Stockholm stad
Patrik Björkengren
Saint-Gobain Sweden
Lars Jonsson
Skanska
Carola Lavén
NCC