Certifierad Citylabsamordnare – hållbarhet i en byggd stadsdel

För att bli personcertifierad krävs genomförd kurs för certifierad Citylabsamordnare, samt ett godkänt kunskapsprov. Enbart Citylabsamordnare som är anställda hos medlemmar i Sweden Green Building Council publiceras på vår hemsida.

Sweden Green Building Council har ej möjlighet att löpande kontrollera om personerna i listan är anställda på angivet företag. Listan baseras på vilken arbetsgivare Citylabsamordnaren hade i samband med kurs. Om du uppmärksammar en felaktig arbetsgivare i listan för dig själv eller annan person, vänligen maila till utbildning@sgbc.se.

Det krävs en certifierad Citylabsamordnare för att kunna certifiera hållbarhetsprogram, handlingsplan för stadsutvecklingsprojekt och handlingsplan för delprojekt.

Afry

Thérèce Bonnier

Bengt Dahlgren

Mathilda Silva

CAD VIS

Terence Hales

Gävle kommun

Elin Frisk

Göteborg Energi AB

Ingvar Lilja

KAMTechnology

Emma Alenbrand
Sofie Skinnars

Solenco

Camilla Liljekow

White Arkitekter

Johanna Engberg

Wudd

David Sevelin