Certifierad Citylabsamordnare

Genom att anlita en certifierad Citylabsamordnare säkerställer du att certifieringsprocessen leds på ett framgångsrikt och kostnadseffektivt sätt. Ett projekt kan endast ansöka om certifiering om en certifierad Citylabsamordnare har arbetat i projektet.

För att bli personcertifierad krävs genomförd kurs för certifierad Citylabsamordnare, samt ett godkänt kunskapsprov. Enbart Citylabsamordnare som är anställda hos medlemmar i Sweden Green Building Council publiceras på vår hemsida.

Sweden Green Building Council har ej möjlighet att löpande kontrollera om personerna i listan är anställda på angivet företag. Listan baseras på vilken arbetsgivare Citylabsamordnaren hade i samband med kurs. Om du uppmärksammar en felaktig arbetsgivare i listan för dig själv eller annan person, vänligen maila till utbildning@sgbc.se.

Actinate

Ann-Kristin Belkert

Act Management

Erik Jonsson

Akademiska Hus

Elisabeth Blomé

Arkitekterna Krook & Tjäder

Maria Nykvist
Emma Olvenmyr

Arkitema

Elsa Smeds

BAU

Anna Axberg Olsson
Cecilia Ekeroth
Carina Rahm

Bengt Dahlgren

Mathilda Silva
Maria Perzon

Bjerking

Elin Salomonsson
Robert af Wetterstedt

Brunnberg & Forshed

Ida Andersson

COWI

Maria Dahleman

Ekologigruppen

Marika Palmér Rivera
Åsa Eriksson

Friends of Gothenburg Innovation

Erica Svantesson

Gicon Installationsledning

Charlotta Dahlberg

JM

Caroline Isaksson

Härryda Kommun

Amanda von Matern

Norconsult

Patricia Brobeck

Ramboll

Tora Lindberg
Lars Johansson

Skanska

Anja Skans
Dagmar Gormsen
Emma Färje Jones
Eva-Lena Nilsson

Structor Miljöbyrån

Elisabeth Mörner
Helén Segerstedt
Yvonne Andersson

Sweco

Lovisa Lagerblad
Teresia Sibo

Swedavia

Adam Lunderup

Tyréns

Anna Vindelman
Jeanette Kjellberg
Jenny Andersson
Nina Storsveen
Per Löfgren

Täby Kommun

Christina Holmström
Johanna Ullman

Umeå Kommun

Anna Löfqvist

Uppsala Kommun

Camilla Söderquist

Varbergs Fastighets

Jenny Rydén

Vattenfall

Marcus Magnusson
Martin Sjöberg

White Arkitekter

Lise-Lott Larsson Kolessar
Jakob Danckwardt Lillieström
Johanna Rand
Josef Sjöberg
Moa Lipschütz

Wingårdh Arkitektkontor

David Lindqvist
John Helmfridsson

WSP

Anna Landfors Limdal
Annika Hammarstedt
Helena Klintström
Lisa Håkansson
Sara Elmén

Wästbygg

Jonas Hulterström

ÅWL Arkitekter

Carolina Abarzua Vallejos
Döne Delibas

Älvstranden Utveckling

Jacob Lindkvist