Citylabsamordnare

Den som är certifierad Citylabsamordnare har kunskap att leda arbetet i Citylab Certifiering. Ett projekt kan endast ansöka om certifiering om en certifierad Citylabsamordnare har arbetat i projektet.

För att bli personcertifierad krävs genomförd kurs för Citylabsamordnare, samt ett godkänt kunskapsprov. Enbart Citylabsamordnare som är anställda hos medlemmar i Sweden Green Building Council publiceras på vår hemsida.

Sweden Green Building Council har ej möjlighet att löpande kontrollera om personerna i listan är anställda på angivet företag. Listan baseras på vilken arbetsgivare Citylabsamordnaren hade i samband med kurs. Om du uppmärksammar en felaktig arbetsgivare i listan för dig själv eller annan person, vänligen maila till utbildning@sgbc.se.

Listorna nedan är sorterade efter medlemsföretagen i bokstavsordning.

Actinate

Ann-Kristin Belkert

Arkitekterna Krook & Tjäder

Maria Nykvist
Emma Olvenmyr

BAU

Anna Axberg Olsson
Cecilia Ekeroth
Carina Rahm

Bengt Dahlgren

Mathilda Silva
Maria Perzon

Bjerking

Elin Salomonsson
Robert af Wetterstedt

Brunnberg & Forshed

Ida Andersson

Ekologigruppen

Marika Palmér Rivera

JM

Caroline Isaksson
Per Löfgren

Projektengagemang

Pia Stoll

Ramboll

Tora Lindberg
Lars Johansson

Skanska

Emma Färje Jones
Eva-Lena Nilsson

Structor Miljöbyrån

Yvonne Andersson

Sweco

Lovisa Lagerblad
Teresia Sibo

Tyréns

Jeanette Kjellberg
Anna Vindelman
Jenny Andersson

Varbergs Fastighets

Jenny Rydén

White arkitekter

Lise-Lott Larsson Kolessar
Johanna Rand

WSP

Annika Hammarstedt
Helena Klintström