Beställa en företagsanpassad kurs

Vill du beställa en företagsanpassad kurs? Läs mer om hur det går till och vad som ingår.

I en företagsanpassad kurs ingår följande delar:

  • En kursledare förbereder kursen och kommer ut till ert företag, alternativt genomförs kursen live via webben i programmet Zoom.
  • Som beställare har ni möjlighet till viss anpassning gällande innehållet (cirka 10 % vid kurs med max 15 deltagare och cirka 20% vid kurs med max 25 deltagare).
  • Beställare står för eventuell lokal för kurstillfället, förtäring, teknik samt kopiering av material.
  • Utbildningar hålls antingen under en halvdag (max fyra timmars undervisningstid) eller en heldag (minst fem och en halv timmars undervisningstid).
  • Max antal deltagare är 25 personer, alternativt 15 personer.
  • Förutsatt att det finns namngivna deltagare med minst 80% närvaro under kursdagen kommer intyg skickas för heldagskurser. När det gäller baskurs i Miljöbyggnad och BREEAM-SE kan intyget användas för att möta kunskapskrav gällande vidare certifiering.
  • Om du beställer en kurs i Citylab, BREEAM-SE eller en baskurs i Miljöbyggnad har du även möjlighet att beställa manualer till kurstillfället. Läs mer och beställ här.