Beställa en företagsanpassad kurs

Vill du beställa en företagsanpassad kurs? Läs mer om hur det går till och vad som ingår.

I en företagsanpassad kurs ingår följande delar:

  • En kursledare förbereder kursen och kommer ut till ert företag, alternativt genomförs kursen live via webben i programmet Zoom.
  • Som beställare har ni möjlighet till viss anpassning gällande innehållet (cirka 10 % vid kurs med max 15 deltagare och cirka 20% vid kurs med max 25 deltagare).
  • Beställare står för eventuell lokal för kurstillfället, förtäring, teknik samt kopiering av material.
  • Utbildningar hålls antingen under en halvdag (max fyra timmars undervisningstid) eller en heldag (minst fem och en halv timmars undervisningstid).
  • Max antal deltagare är 25 personer, alternativt 15 personer.
  • Förutsatt att det finns namngivna deltagare med minst 80% närvaro under kursdagen kommer intyg skickas för heldagskurser. När det gäller baskurs i Miljöbyggnad och BREEAM-SE kan intyget användas för att möta kunskapskrav gällande vidare certifiering.
  • Om du beställer en kurs i Citylab, BREEAM-SE eller en baskurs i Miljöbyggnad har du även möjlighet att beställa manualer till kurstillfället. Läs mer och beställ här.

 

Priser

Företagsutbildning Deltagare Medlem Icke Medlem
Heldag max 15 42 000 kr 52 500 kr
Heldag max 25 56 000 kr 70 000 kr
Halvdag max 15 28 000 kr 35 000 kr
Halvdag max 25 34 000 kr 42 500 kr