“Materialet omkring hälften av klimatpåverkan”

Byggmaterialet står ofta för omkring hälften av klimatpåverkan som uppstår under en byggnads livscykel. Med kursen Materialval i Miljöbyggnad, BREEAM och LEED lär du dig hur du minskar denna. Kursledare Anders Enebjörk svarar på tre frågor om kursen.

Vem kan gå kursen?

Kursen är anpassad för alla som vill veta mer om vilka miljö- och hållbarhetskrav som ställs på olika material och byggprodukter.

Vad är det viktigaste man får med sig från kursen?

Utöver grundläggande kunskap om hållbara material får deltagarna även kunskap om vilka materialkrav som ställs i respektive certifieringssystem, varför kraven ställs och vad detta praktiskt innebär i projekt. Materialleverantörer får viktig kunskap om vad deras produkter ska leva upp till och hur deras dokumentation ska utformas.

Hur kan kursen underlätta i det dagliga arbetet? 

Kursen ger en grundförståelse för hur vi kan jobba med hållbara byggmaterial och visar ett antal arbetssätt och verktyg som kan underlätta vardagen för såväl materialleverantörer som deltagare i byggprojekt.