Miljöbyggnad Baskurs

 


Kursbeskrivning

Är du nyfiken på Miljöbyggnad 4.0, vårt helsvenska certifieringssystem? Baskursen ger dig kunskap om hur Miljöbyggnad 4.0 är uppbyggt, fungerar och hur man arbetar i och med systemet. 

Vill du boka en företagsanpassad kurs, klicka här

Baskursen ger dig grundläggande kunskap om Miljöbyggnad 4.0. Kursen innehåller information om vad som ingår i Miljöbyggnadssystemet, vad som skiljer ett Miljöbyggnadsprojekt från andra projekt och vad det innebär att certifiera i Miljöbyggnad. 

 Kursen hålls av erfarna personer inom Miljöbyggnad som har bakgrund som Miljöbyggnadssamordnare, vissa är även granskare i systemet. Kursen varvar teoretiska med gruppövningar 

 Under kursen får du insyn i bakgrund och historisk om systemet, de grundprinciperna som Miljöbyggnad baseras på, EU:s taxonomi och systemets 15 indikatorer.

 

Observera att dator eller surfplatta dator eller surfplatta är obligatorisk vid kurstillfället.

 

Behov av extra anpassning

Hör av dig i god tid till utbildning@sgbc.se för att vi ska kunna stötta dig utifrån dina förutsättningar.


Kursmål

Efter kursen har du grundläggande kunskaper om:

  • Hur Miljöbyggnad fungerar
  • Vad som bedöms och varför det bedöms
  • Betygsnivåer och betygsaggregering
Hur systemet kan tillämpas på olika byggnader

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig i bygg- och fastighetsbranschen som vill veta vad Miljöbyggnad är, hur det fungerar och används.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Efter kursen

Baskursen ligger som grund till att gå vidare till certifieringskursen och därmed kunna bli certifierad Miljöbyggnadssamordnare.

Kursinnehåll

Baskursen visar att man har grundläggande kunskaper i Miljöbyggnad version 4.0. I baskursen har vi gått igenom 

• hur systemet Miljöbyggnad är konstruerat
• vad och vilka funktioner som bedöms i byggnaden
• vad som krävs av de som deltar i projekt som ska certifieras
• hur ansökan och granskningsprocessen går till
• hur Miljöbyggnad används som styrinstrument vid ny- eller ombyggnad

Tid

1 dag,
09:00 – 17:00

Pris

22 augusti, 09:00 - 17:00
Live via webben, Online
28 spots left
19 september, 09:00 - 17:00
Live via webben, Online
30 spots left
16 oktober, 09:00 - 16:30
Live via webben, Online
30 spots left
12 november, 09:00 - 16:30
Stockholm, HILTON STOCKHOLM SLUSSEN
30 spots leftKontakta SGBC Utbildning på utbildning@sgbc.se för kommande kurstillfällen.