LEED Fördjupningskurs för nybyggnation


Kursbeskrivning

Innehållet i vår fördjupningskurs i LEED baseras på version 4.0/4.1 av systemet. Under kursdagen kommer du få genomgång och förklaring av kraven i systemet ur ett svenskt perspektiv. Du får även veta mer om processen för LEED certifiering, och ta del av miljöaspekter relaterade till ny- och ombyggnationer, som till exempel vatten-, energi- och materialeffektivitet, men också inomhusmiljö och kommunikationer. 

Kursen är full av matnyttiga tips, så ta chansen att lära dig mer från en av Sveriges mest erfarna LEED konsulter. Värdefull teknisk information blandas med personliga erfarenheter för att visa hur kraven har uppnåtts i verkliga LEED-projekt. 

Mål

Du lär dig bland annat:

  • Certifieringens bakgrund, syfte och mål.
  • Hur systemet LEED är konstruerat och används som styrinstrument vid ny- eller ombyggnad idag.
  • Vad och vilka kriterier som innefattas av systemen och hur de bedöms, på en detaljerad nivå.
  • Vilka verktyg och stöddokument som finns och hur de kan användas.
  • Hur ansökan och certifieringsprocessen går till samt hur du använder den digitala plattformen LEED Online. 
  • Tips och trix för hur du gör en bra ansökan.

Eftersom kursen är en företagsanpassad kurs kan 10% av innehållet skräddarsys för att passa de verksamheter ni jobbar med.

Målgrupp

Kursen passar er som arbetat med LEED tidigare eller ska arbeta i ett LEED-uppdrag, t. ex LEED-konsulter, entreprenörer, projektörer och fastighetsägare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men du har lättare att tillägna dig innehållet om du har jobbat inom systemet tidigare eller genomgått LEED Introduktionskurs.