LEED Introduktionskurs


Kursbeskrivning

I den här halvdagskursen går vi igenom syftet med LEED, hur systemet är strukturerat och tillämpas, samt ger en översikt av bedömningskriterierna. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om LEED, specifikt inom området LEED BD+C (Building Design and Construction), och hur det främjar hållbart byggande.

Mål

Du lär dig bland annat:

  • Certifieringens bakgrund,syfte och mål.
  • Hur systemet LEED är konstruerat och används som styrinstrument vid ny- eller ombyggnad idag.
  • Vad och vilka kriterier som bedöms vid en LEED-certifiering på en övergripande nivå.
  • Hur ansökan och certifieringsprocessen går till.

Eftersom kursen är en företagsanpassad kurs kan 10% av innehållet skräddarsys för att passa de verksamheter ni jobbar med.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig i bygg- och fastighetsbranschen som vill veta vad LEED är, hur det fungerar och används. 

 

Kursen passar alla som vill skaffa sig grundläggande kunskaper om LEED och dess tillämpning inom området hållbart byggande och fastighetsutveckling, t. ex arkitekter, byggentreprenörer, fastighetsägare, studenter, leverantörer och produkttillverkare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men vi rekommenderar att du tar del av det digitala instuderingsmaterialet som blir tillgängligt innan kursdagen.