Kick-off för Handlingsplan

Vill ni samla ert projekt i en inspirerande kick-off och få en gemensam start där ni lägger grunden för det kommande arbetet med Handlingsplan med åtgärder?  

Under workshopdagen får ni en övergripande förståelse för vad det innebär att ta fram en Handlingsplan enligt Citylab Guide, och de krav som ställs för att kunna certifiera Handlingsplanen. Genom workshopövningar påbörjar ni arbetet med Handlingsplanen redan under workshopdagen.  

Kick-offen ger er: 

  • Övergripande förståelse för Handlingsplan med åtgärder 
  • Stöd i formering och roller i projektet  
  • En grund för en effektiv process i arbetet med Handlingsplan med åtgärder 

Workshopen omfattar en (1) dag.

Hör av dig till oss med en intresseanmälan, så hör vi av oss inom kort!