Workshop för Fokusområden

Vill ni höja kunskapen inom de 17 fokusområdena och indikatorerna i Citylab?   

Under workshopdagen får deltagarna presentera nuläget för respektive fokusområde i det område som projektet jobbar med. Vad innebär fokusområdet för projektet och vad vet man idag? Presentationerna kommer att ligga till grund för nulägesbeskrivningen i Hållbarhetsprogrammet. 

Ni fördjupar er i:  

  • De 17 fokusområden och de 20 indikatorerna för certifiering 
  • Vägledning i att formulera projektmål för hållbarhet 
  • Kopplingen mellan FN:s Globala mål och fokusområdena

Workshopen omfattar en (1) dag.

Hör av dig till oss med en intresseanmälan, så hör vi av oss inom kort!