Workshop för Handlingsplan

Citylab Guide ger projekt vägledning i arbetet med sin Handlingsplan med åtgärder.    

Under workshopen får projektet tillfälle att presentera sitt utkast på Handlingsplan för resten av gruppen, och få feedback från deltagarna, samt en genomgång av vilka krav som ställs i Citylab för vid en certifiering. 

Workshopen ska bidra till att hållbarhetsfrågorna i Citylab genomsyrar Handlingsplanen. 

Workshopen vänder sig till projekt som vill arbeta enligt Citylabs metodik och söker stöd och inspiration i färdigställandet av sin Handlingsplan med åtgärder. 

Ni fördjupar er i:  

  • Vilka krav Citylab ställer på en Handlingsplan med åtgärder 
  • Utmaningar kring formulerande av åtgärder 
  • Ansvar för att åtgärderna genomförs 

Workshopen omfattar en (1) dag.

Hör av dig till oss med en intresseanmälan, så hör vi av oss inom kort!