Amanda Segervik

Amanda Segervik är miljökonsult och arbetar med miljöfrågor i stort och smått på Tyréns. Amandas arbetsuppgifter rör i huvudsak utredning av LCA för byggnader och infrastruktur, miljösamordning, kontroll av byggvaror och produktvalsutredningar, samt utveckling av livscykelbaserade miljökrav. Amanda håller även i utbildningar om certifieringssystem, Byggvarubedömningen, LCA, miljösamordning och klimatpåverkan.

Varför vill du undervisa i kurser som berör hållbarhet?

Att jobba med hållbarhet för byggnader är jätteviktigt eftersom det har en så stor klimatpåverkan i vårat samhälle idag och det är ingenting som kommer att minska om man inte jobbar på det. Bästa sättet för mig att göra skillnad är att hålla kurser som gör att fler förstår klimatpåverkan i byggprocessen och kan tillsammans jobba för att sänka den.

Vad ser du som det viktigaste du som kursledare kan tillföra?

Att vara kursledare betyder att lära ut viktig kunskap i branschen så att fler kan känna sig bekväma att jobba med hållbarhetsfrågor. Som kursledare är det viktigt att vara engagerad och brinna för ämnet man lär ut, då är det enklare för deltagarna att bli inspirerade och ta till sig ämnet.