Ann-Kristin Belkert

Ann-Kristin Belkert har en stor vana av att utveckla och leda utbildningar. Hon har tidigare varit chef för Citylab och deltagit i utvecklingen under tio års tid. Idag driver hon konsultbolaget Actinate, med fokus på hållbar samhällsutveckling, målstyrning och affärsutveckling.

Varför vill du undervisa i kurser som berör hållbarhet?

Det finns ett stort behov av kompetenshöjning när det gäller hållbar samhällsutveckling hos offentliga och privata aktörer. Genom att utbilda branschen och tillhandahålla verktyg kan hållbarhetsfrågor integreras i verksamheter och projekt.

Varför ska man gå kurs på SGBC?

SGBC:s utbildningar ger kunskap om hållbar samhällsutveckling, men även om hur certifieringssystem kan användas konkret vid utveckling av fastigheter och städer.