Elin Salomonsson

Elin Salomonsson är utbildad civilingenjör med inriktning arkitektur, arbetar nu som projektledare på CondoConsult och har 10 års tidigare erfarenhet som miljö- och hållbarhetskonsult. Elin jobbar med projekt från tidigt skede till produktion, både i fastighets- och stadsutveckling. Hon har arbetat med flera av certifieringssystemen på marknaden idag, men tycker att Citylab ger arbetet en extra dimension och därför är extra roligt.

Varför vill du vara kursledare hos SGBC?

Att jag har valt att vara kursledare på SGBC ser jag som ett sätt att få chansen att diskutera hållbar utveckling med branschkollegor, samtidigt som jag får möjligheten att sprida erfarenheter från de projekt där jag arbetat med Citylab.

Varför ska man gå kurs på SGBC?

För att få förstahandsinformation och kunskap om hållbar utveckling i praktiken, samtidigt som du får träffa och dela erfarenheter med personer som liksom du vill bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vad ser du som det viktigaste du som kursledare kan tillföra?

Alla kan läsa en guide eller manual. Det viktiga jag som kursledare kan tillföra är att möjliggöra för prestigelösa diskussioner och ett kunskapsdelande som inte finns skrivet i manualerna.