Filip Larsson

I grund utbildad högskoleingenjör inom energiteknik. Erfarenhet från att arbeta med b.la. BREEAM, Miljöbyggnad, NollCO2 och tekniska beräkningar inom både nyproduktion och befintligt bestånd.

Beskriv vad som gör dig till en bra kursledare för dina utbildningar

Jag vill bidra till ett öppet klimat och ge deltagare möjligheten att ställa frågor och diskutera utifrån deras erfarenheter. Det ser jag som nyckeln till en givande kurs.

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt för dig?

För att det är självklart att hållbarhet är vägen framåt, inte bara för vår skull utan även kommande generationer.