Filip Larsson

Filip Larsson har en akademisk bakgrund som högskoleingenjör inom energiteknik. Idag arbetar han som hållbarhetskonsult på KAMTech med inriktning mot energi och miljöcertifieringar i bygg- och fastighetsprojekt.

Varför vill du vara kursledare på just SGBC?

Jag har valt att vara kursledare åt SGBC då jag ser det som en möjlighet att sprida kunskap inom hållbarhetsfrågor i branschen med den positiva sidoeffekten att bredda min egen kompetens.

Varför vill du undervisa i kurser som berör hållbarhet?

Jag ser SGBC:s certifieringssystem som verktyg för att uppnå ett mer hållbart byggande. Att sprida kunskap inom ämnet ser jag som en väg att bidra på personlig nivå.

Vad gör dig till en bra kursledare?

Engagemang och ödmjukhet. Jag vill skapa ett klimat där det finns utrymme för diskussioner och möjlighet att lära av varandra ges för att bidra till en enklare och tydligare resa genom certifieringssystemet.