Filippa Persson

Filippa Persson arbetar som hållbarhetskonsult och delägare på Green Level AP. Filippa har en akademisk bakgrund som civilingenjör inom miljö- och energifrågor och valde tidigt i sin karriär att inrikta sig på just fastighetsbranschen då hon upplevde att det kändes mest greppbart, samtidigt som det fanns stora utmaningar.

Varför har du valt att vara kursledare hos SGBC?

Jag är kursledare hos SGBC för att kunna nå ut brett med min kunskap och mina lärdomar inom hållbart byggande till andra i branschen som är intresserade av dessa frågor och som på ett eller annat sätt berörs av dem i sitt arbete. SGBC är den mest naturliga samlingsplatsen för de som vill arbeta med hållbarhetscertifieringar, och därför känns det kul att få hålla kurs för dem.

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt?

För att det finns så otroligt mycket att göra inom hållbart byggande. Det finns många bra exempel, mycket kunskap, lämpliga standarder, praxis etc., men det byggs inte nödvändigtvis på det sättet. Hållbarhetscertifieringar är ett mycket bra sätt att kravställa så att det blir rätt och bra – eller i alla fall bättre och mer rätt.

Vad gör dig till en bra kursledare?

Jag försöker vara prestigelös så att det inte ska kännas som att det finns några dumma frågor. Kursdagen ska maxas när det gäller att ställa frågor, skapa kontakt med andra, insupa kunskap från kursen m.m. Och inte minst – jag brinner ju själv för dessa frågor och har mycket kunskap och lärdomar att dela med mig av!