Helena Klintström

Helena Klintström är utbildad samhällsplanerare och arbetar med att konkretisera och integrera hållbarhet i befintliga stadsutvecklingsprocesser.

Beskriv vad som gör dig till en bra kursledare för dina utbildningar
Jag är inlyssnande kring deltagarnas behov och förkunskaper för att skapa en så relevant kurs som möjligt. Att skapa engagemang och förståelse bland deltagarna är av största vikt.

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt för dig?

Hållbart samhällsbyggande för mig är ett tankesätt som vi integrerar i allt vårt agerande. Hur kan jag göra detta på ett bättre sätt som bidrar till ökat värde och minskad risk för alla hållbarhetsaspekter?