Johny Gustavsson

Johny Gustavsson arbetar som civilingenjör inom energi- och miljöteknik på Polygon och är certifierad Miljöbyggnadssamordnare. Sedan 2015 har han arbetat mer eller mindre uteslutande i uppdrag inom hållbar fastighetsutveckling, både som konsult och som gruppchef.

Varför har du valt att vara kursledare hos SGBC?
Redan under min utbildning till civilingenjör väcktes mitt intresse för hållbar utveckling, som sedan funnits med in i arbetslivet. Jag har tagit mig an uppdraget som kursledare framförallt som en ny utmaning och ett tillfälle att bredda min egen kompetens.

Vad ser du som det viktigaste du som kursledare kan tillföra?
Att förtydliga syfte och mål med certifieringen känns motiverande, att hjälpa till och lyfta blicken och kanske påminna om varför vi arbetar med de olika indikatorerna.

Varför ska man gå kurs på SGBC?
Min uppfattning är att som ny miljöbyggnadssamordnare vill vi ta fram det mest kostnadseffektiva och heltäckande arbetssättet direkt och att det tar tid. Information om vanliga utmaningar och när dessa bör hanteras är då mycket värdefull kunskap. Om du går en kurs hos SGBC så får du erfarenhetsbaserad kunskap och kan på ett mer kostnadseffektivt sätt ta dig an uppdraget som miljöbyggnadssamordnare.