Johny Gustavsson

Johny har arbetat som konsult och konsultchef inom hållbarhet och fastigheter sedan 2015.

Beskriv vad som gör dig till en bra kursledare för dina utbildningar 

Som kursledare får jag energi dom tillfällen när jag lyckas konkretisera och avdramatisera arbetet med att ställa om till ett mer hållbart samhälle.

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt för dig?
Jag oroar mig framförallt över kostnader förknippade med ett mer oförutsägbart väder och användning av farliga ämnen.