Jon Mellqvist

Jon Mellqvist arbetar som avdelningschef för hållbart byggande och utveckling på Tyréns. Han är miljökonsult med kemi och biologi i grunden, BREEAM International- och BREEAM-SE assessor samt certifierad Miljöbyggnadssamordnare.

Varför är du kursledare hos SGBC?

Genom att utbilda hela kedjan – från tillverkare, leverantörer och säljare till inköpare, miljösamordnare och andra nyckelpersoner inom produktion i hållbara materialval och certifieringssystem kan vi komma längre mot målet om hållbart byggande. Kompetens är en nyckelfråga för att vi ska kunna fortsätta driva utvecklingen framåt, och genom att utbilda åt SGBC sprids kunskapen.

Vad ser du som det viktigaste du som kursledare kan tillföra?

Jag kombinerar ökad sakkunskap med entusiasm!

Varför ska man gå kurs på SGBC?

Jag anser att Sweden Green Building Coumcil har de bästa utbildningarna inom sitt område.