Karin Nyquist

Karin Nyquist är arkitekt med över 30 års erfarenhet från hållbart och kretsloppsanpassat byggande. Hon har drivit egen arkitektverksamhet i företaget EcoCycleDesign sedan 1997 med stort fokus på helhetssyn, systemtänkande och social hållbarhet. Karin brinner för LCA, klimat-, resurs- och materialfrågor och vill stimulera till ökat återbruk. Karin är BREEAM-SE och BREEAM International Assessor och var med och certifierade det första BREEAM projektet i Sverige.

Varför vill du undervisa i kurser som berör hållbarhet, och varför är du kursledare på SGBC?

Jag är övertygad om att kunskap är viktigt om vi vill ställa om till ett mer långsiktigt och hållbart sätt att leva, driva verksamheter och projekt. Men då är det också viktigt, för att vara trovärdig som kursledare, att man lever som man lär och samarbetar över disciplingränserna. Jag vill inspirera till en mer klimatsmart livsstil och samhällsbyggande och framförallt visa på möjligheterna, istället för problemen. Vi vet att byggsektorn bidrar till en stor miljö- och klimatpåverkan. Genom att delta vid SGBC:s kurser får deltagarna de rätta verktygen och konkret vägledning om hur man ställer om, samt möjlighet att nätverka med kollegor i branschen. Just därför vill jag undervisa hos SGBC!

Vad gör dig till en bra kursledare?

Jag vill på ett positivt och prestigelöst sätt dela med mig av all den erfarenhet som jag samlat på mig genom åren och är lyhörd för deltagarnas frågeställningar, bakgrundskunskaper och utmaningar. Jag vill även uppmuntra till intressanta och givande diskussioner som ger ett extra mervärde till den faktakunskap som deltagarna får med sig efter utbildningen.

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt?

För att det är en förutsättning för att garantera att framtida generationer överhuvudtaget har en framtid att se framemot! Vi måste skapa en byggd miljö som följer naturens lagar – inte motarbetar dem.