Linnéa Wansulin

Linnéa arbetar som energi- och miljökonsult med fokus på hållbart byggande. Hon har gedigen erfarenhet av byggnadscertifieringar som Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift samt utför energi-, klimat-, dagsljus- och inomhusklimatberäkningar. Linnéa har i sitt arbete med operativa energitjänster erhållit god erfarenhet av platsbesiktningar med statusbedömningar av byggnader och dess tekniska system samt analys av energistatistik.

Beskriv vad som gör dig till en bra kursledare för dina utbildningar 

Utifrån mina erfarenheter, både som samordnare och granskare, kan jag ge en heltäckande bild av certifieringssystemet och således bemöta kursdeltagarna i deras frågeställningar och utmaningar.

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt för dig?
För mig är hållbart samhällsbyggande att tänka långsiktigt och säkerställa att byggnader, både nyproduktion och befintligt bestånd, uppfyller en hög energi- och miljöprestanda över tid. Att få vara en del av det arbetet och driva på utvecklingen mot en grönare framtid känns viktigt!