Magnus Heier

Magnus Heier arbetar som specialist inom energi, inneklimat och byggnadssimulering vid Ramboll. Han är certifierad Miljöbyggnadssamordnare och är anlitad som granskare hos SGBC.