Max Tillberg

Max Tillberg är specialist på inneklimat och är teknisk konsult vid Bengt Dahlgren AB. Max huvudsakliga arbetsområden är inneklimat, VVS och fasadutformning. Han undervisar även i byggnadssimuleringar på Chalmers University of Technology.

Varför har du valt att undervisa på SGBC?

Att undervisa ger en större möjlighet att förändra byggbranschen till det bättre än vad jag har möjlighet att göra själv i de enskilda projekten.