Ola Larsson

Ola Larsson arbetar som miljöspecialist på White Arkitekter och är granskare i Miljöbyggnad. Han är utbildad civilingenjör i energiteknik och har sedan år 2006 arbetat med energi- och miljöfrågor inom bygg- och energibranschen.

Varför har du valt att vara kursledare hos SGBC?

Jag har valt att bli kursledare för att kunna sprida mina kunskaper och erfarenheter i branshen.

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt?

För att vi bara har en jord och jag vill lämna över en fungerade planet till mina barn.

Vad ser du som det viktigaste du som kursledare kan tillföra?

Min långa erfarenhet av Miljöbyggnad, både som sökande och granskare, gör att jag har stött på de flesta situationer som kan tänkas uppkomma.