Per Andersson

Per Andersson arbetar på Sustainacon Sweden och har bred erfarenhet från olika roller inom både stadsutveckling, entreprenad-, fastighet- och konsultbolag. Per är certifierad Miljöbyggnadssamordnare, CEEQUAL Assessor, diplomerad fuktsakkunnig och har hållbar utveckling som ledstjärna.

Varför vill du vara kursledare hos SGBC?

Jag sökte mig till SGBC både som kursledare och medlem för att organisationen har en ledande och avgörande roll för hållbar utveckling i bygg- och fastighetsbranschen.

Varför vill du undervisa i kurser som berör hållbarhet?

Jag brinner för att utveckla bygg- och fastighetsbranschen i hållbar riktning, och genom att undervisa kan jag dela med mig av praktisk kunskap om detta till fler människor som i sin tur kan påverka sin omgivning och sitt dagliga arbete.

Vad ser du som det viktigaste du som kursledare kan tillföra?

Att kursdeltagaren får energi, och både teoretiska och praktiska kunskaper att ta med sig för att fortsätta arbetet i sin egen vardag. Min förhoppning är att kunna överträffa kursdeltagarnas förväntningar på kursen.