Rasmus Olsen Falk

Rasmus Olsen Falk arbetar som miljöingenjör på Hedström & Taube. Rasmus är bland annat utbildad BREEAM Assessor, BREEAM-AP och granskare av NollCO2-projekt. Han är även styrelsemedlem i det operativa rådet för certifieringssystemet NollCO2.

Varför vill du undervisa i kurser som berör hållbarhet?

För att öka kunskapen om de problem som mänskligheten står inför. Jag önskar kunna inspirera både företag och ledare till en vilja att göra förändring och ge dem verktyg att kunna utföra förändringarna.

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt?

Då bygg- och fastighetsbranschen står för mer än en tredjedel av världens utsläpp betyder det att det finns många möjligheter till att göra en stor skillnad. Genom att bygga hållbart ser vi även till att öka biologisk mångfald och förhindra låga grundvattennivåer. När en byggnad kan uppföras med netto-noll koldioxidutsläpp har vi kommit en bra bit på vägen!

Vad ser du som det viktigaste du som kursledare kan tillföra?

Att vara en inspirationskälla och bidra till att fler får upp ögonen för att ett hållbart samhällsbyggande är en av de viktigaste parametrarna för att uppnå ett grönare samhälle.