Rasmus Olsen Falk

Rasmus har utbildning från byggtekniksprogrammet vid Uppsala Universiteit och började efter utbildningen på Hedström & Taube där han började som projektledare. 2016 började Rasmus arbeta med miljöcertifieringssystemen och 2020 startade han upp Hedström & Taubes miljöavdelning som idag har växt till en av de större miljöbolagen inom hållbartbyggande.

Beskriv vad som gör dig till en bra kursledare för dina utbildningar 

Utifrån mina erfarenheter, både som samordnare och granskare, kan jag ge en heltäckande bild av certifieringssystemet och således bemöta kursdeltagarna i deras frågeställningar och utmaningar.

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt för dig?
Ser det från det större perspektivet och inkluderar den ekonomiska parametern vid arbete med hållbart byggande. Försöker ge konstruktiva exempel på lösningar och utformning från tidigare projekt.