Sofia Lundberg

Sofia Lundberg arbetar som avdelningschef för miljö på Tyréns i Luleå.

Varför har du valt att vara kursledare hos SGBC?

Jag tycker att det är otroligt roligt att utbilda folk i Miljöbyggnad. Det blir alltid spännande diskussioner om hållbara lösningar och hur vi tar oss framåt som goda samhällsbyggare.