Therese Johansson Dekreon

Therese har de senaste åtta åren arbetat som energi- och Miljösamordnare inom både nyproduktion och befintlig bebyggelse. Dessförinnan arbetade Therese som lärare i skolans värld där hon undervisade i matematik, naturvetenskapliga ämnen sam engelska. n

Beskriv vad som gör dig till en bra kursledare för dina utbildningar 

Min erfarenhet av Miljöbyggnadssamordning och beräkning av indikatorer under flera manualversioner, har gett mig en stor förståelse för vilka frågor man ofta brottas med i certifieringsprocessen. Jag brinner för att få dela med mig kunskap och utveckla hållbarhetsarbetet i branschen. Att få utbilda och undervisa är en ynnest.

 

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt för dig?

Hållbart samhällsbyggande för mig är knutet till engagemang, vilja, medvetna val och kunskap.