Torbjörn Gunnersand

Torbjörn Gunnersand är uppdragsansvarig hos Bengt Dahlgren i Malmö och arbetar som Miljöbyggnadssamordnare, utför energiberäkningar och inneklimatsimuleringar.

Varför har du valt att hålla kurser för SGBC?

Jag tackade ja till erbjudandet att hålla baskurser i Miljöbyggnad eftersom det lät som ett spännande uppdrag där jag kan dela med mig av min kunskap och få fler fastighetsägare, entreprenörer och konsulter att få upp intresset för Miljöbyggnad.

Vad gör dig till en bra kursledare?

Jag har funderat på hur jag vill att en inspirerande kursledare ska vara och efterleva detta genom att vara positiv och glad under hela kursdagen. Förhoppningen är också att ge så många praktiska exempel som möjligt på betygskriterierna i Miljöbyggnad, varför kraven finns och varför de är så viktiga.

Varför ska man gå kurs hos SGBC?

Av erfarenhet vet jag att det finns förutfattade meningar om miljöcertifieringar. Genom att gå en kurs hos SGBC kan denna åsikt förhoppningsvis förändras när rätt bakgrund och fakta läggs fram.