Torbjörn Nordgren

Torbjörn Nordgren är en av grundarna av Green Level och har jobbat som miljö- och hållbarhetskonsult sedan 1997, med fokus på hållbart byggande och är utbildad BREEAM-SE Assessor och AP.

Varför har du valt att vara kursledare hos SGBC?

Att vara kursledare hos SGBC är både roligt och givande då det ger mig förmånen att under två dagar kunna samtala och utbyta kunskaper med alla engagerade kursdeltagare.

Vad ser du som det viktigaste du som kursledare kan tillföra?

Det är viktigt för mig att locka alla deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter.  Det brukar bli oerhört intressanta, givande och roliga diskussioner.

Varför ska man gå kurs på SGBC?

Hos SGBC får man, utöver bra kurser, tillgång till ett fantastiskt nätverk!