Kursinformation

Kursinformation

« Tillbaka

BREEAM-SE Assessor


Kursbeskrivning

Vill du bli bedömare för certifieringssystemet BREEAM i Sverige? Då är topup-kursen BREEAM-SE Assessor rätt för dig.

När ett projekt certifieras enligt BREEAM-SE krävs en BREEAM-SE Assessor som granskar bevisningen och bedömer om projektet uppfyller kraven. Assessorn fungerar alltså som en revisor som opartisk bedömer om projektet förtjänar det betyg det vill uppnå. 

Målgrupp

Kursen passar dig som vill bli svensk bedömare i certifieringssystemet BREEAM.

Förkunskaper

För att bli godkänd svensk assessor krävs att du först går den internationella assessorutbildningen hos BRE, kursen heter BREEAM International New Construction och finns tillgänglig online. Därefter går du topup-kursen BREEAM-SE Assessor som fokuserar på den svenska manualen. För att kontrollera kunskaperna avslutas dagen med en tentamen. 

Nedan förkunskapskrav behöver styrkas innan kurs:

  • Relevant akademisk examen som inkluderar hållbart byggande.

  • Minst 3 års yrkeserfarenhet efter examen i en roll inom hållbart byggande. Yrkeserfarenhet inkluderar projektledning vad gäller miljörelaterade frågor i byggprojekt.

  • Kunskap om miljödesign och förståelse för hur kompetenser påverkar det slutgiltiga resultatet i en BREEAM- certifiering samt kunskap om livscykelanalys och kostnadsanalys.

  • Arbetslivserfarenhet kan kompensera för avsaknad av utbildning

Två veckor innan kursdagen kommer du få tillgång till ett digitalt instuderingsmaterial som ska ha genomförts innan kursdagen.

Tid

1 dag, 08:30 - 16:30

Pris

Ej medlem i Sweden Green Building Council 11 000 SEK exkl. moms
Medlem i Sweden Green Building Council 7 600 SEK exkl. moms