Kursinformation

Kursinformation

« Tillbaka

BREEAM-SE Assessor


Kursbeskrivning

Vill du bli bedömare för certifieringssystemet BREEAM i Sverige? Då är kursen BREEAM-SE Assessor rätt för dig. 

När ett projekt certifieras enligt BREEAM-SE krävs en BREEAM-SE Assessor som granskar bevisningen och bedömer om projektet uppfyller kraven. Assessorn fungerar alltså som en revisor som opartiskt bedömer om projektet förtjänar det betyg det vill uppnå.

Med kursen BREEAM-SE Assessor blir du legitimerad bedömare i BREEAM-SE och fungerar då som den centrala personen i projektet. Utbildningen passar därför utmärkt för dig som vill arbeta med miljöcertifiering i större fastighetsprojekt.

I kursavgiften ingår en kunskapskontroll vid kurstillfället. Kostnad för eventuell omtenta ingår inte i priset utan tillkommer med 3700 kr ex moms per tentatillfälle.

Anpassningar vid kunskapskontroll

Har du behov av extra anpassningar vid kunskapskontrollen? Hör av dig i god tid till utbildning@sgbc.se för att vi ska kunna anpassa oss efter dina förutsättningar.

Observera att dator eller surfplatta är obligatorisk vid kurstillfället pga digitala övningar och kunskapskontroll. 

Målgrupp

Kursen passar dig som vill bli svensk bedömare i certifieringssystemet BREEAM.

Förkunskaper

För att bli godkänd svensk assessor krävs att du först går den internationella assessorutbildningen hos BRE, kursen heter BREEAM International New Construction och finns tillgänglig online. Därefter går du kursen BREEAM-SE Assessor som fokuserar på den svenska manualen. För att kontrollera kunskaperna avslutas dagen med en kunskapskontroll. 
Nedan förkunskapskrav behöver styrkas innan kurs:
  • Relevant akademisk examen som inkluderar hållbart byggande.
  • Minst 3 års yrkeserfarenhet efter examen i en roll inom hållbart byggande. Yrkeserfarenhet inkluderar projektledning vad gäller miljörelaterade frågor i byggprojekt.
  • Kunskap om miljödesign och förståelse för hur kompetenser påverkar det slutgiltiga resultatet i en BREEAM- certifiering samt kunskap om livscykelanalys och kostnadsanalys.
  • Arbetslivserfarenhet kan kompensera för avsaknad av utbildning

Två veckor innan kursdagen kommer du få tillgång till ett digitalt instuderingsmaterial som ska ha genomförts innan kursdagen. Det är viktigt att gå igenom instuderingsmaterialet innan kurs för att du ska kunna ta dig igenom kursen på bästa sätt.

För att säkerställa att du ger dig själva bästa möjliga chans att klara kunskapskontrollen vid första försöket rekommenderas att du förbereder dig grundligt.

Tid

1 dag, 08:30 - 16:30

Pris

Ej medlem i Sweden Green Building Council 11 700 SEK exkl. moms
Medlem i Sweden Green Building Council 9 400 SEK exkl. moms