Kursinformation

« Tillbaka

Certifierad Citylabsamordnare – hållbarhet i en byggd stadsdel


Kursbeskrivning

Vill du bli Certifierad Citylabsamordnare och kunna stödja exempelvis en förvaltare i att hållbarhetscertifiera en stadsdel? Då är vår heldagskurs med fokus på en stadsdels hållbarhetsprestanda och Citylab Manual det du söker!

Denna heldagskurs utgår från Citylab som helhet, men fokuserar på hur du använder Citylab Manual då en stadsdels hållbarhetsprestanda ska mätas och certifieras. Rollen som Citylabsamordnare kan innefatta att identifiera och samordna berörda aktörer, avgränsa stadsdelen och att inhämta data för att redovisa indikatorerna.

Inledningsvis lär du dig syftet och nyttan med att använda certifieringen, och stöd som erbjuds i Citylabs verktygslåda beskrivs. Fokus ligger på hur Citylab Manual är utformad och hur de femton indikatorerna valts ut. Du får ta del av värdet av att följa och mäta effekten och hur det fyller en funktion i att bl.a. identifiera affärsnyttan, skapa drivkraft för att bli ännu bättre och att sprida kunskap. 

Därefter sker en djupdykning i varje indikator. Du får ta del av indikatorernas syfte, krav och metod för datainhämtning, samt hur man redovisar vid en certifieringsansökan. I kursen ingår interaktiva övningar som syftar till att du förbereds att kunna använda manualen.

I kursavgiften ingår en kunskapskontroll vid kurstillfället. Kostnad för eventuell omtenta ingår inte i priset utan tillkommer med 3700 kr ex moms per tentatillfälle. 

Anpassningar vid kunskapskontroll 
Har du behov av extra anpassningar vid kunskapskontrollen? Hör av dig i god tid till utbildning@sgbc.se för att vi ska kunna anpassa oss efter dina förutsättningar. 

Observera att dator eller surfplatta är obligatorisk vis kurstillfället pga digitala övningar och kunskapskontroll.

Kursmål

Du lär dig bland annat:
  • Vikten av hållbar stadsutveckling och dess innebörd
  • Bakgrund och syfte med denna certifiering
  • Indikatorernas krav, samt metoder för att kunna redovisa
  • Certifieringsprocessen i Citylab
  • Vilken roll en Citylabsamordnare har i arbetet med certifieringen

Målgrupp

Kursen passar dig som är Citylabsamordnare, konsult, förvaltare, fastighetsägare, byggaktör eller kommunal tjänsteman.  

Tid

1 dag, 08:30 - 16:30

Pris

Ej medlem SGBC 11 700 SEK exkl. moms
Medlem SGBC 9 400 SEK exkl. moms
Kontakta oss gärna för information om nästa tillfälle