Kursinformation

Kursinformation

« Tillbaka

Certifierad Miljöbyggnad iDrift-samordnare


Kursbeskrivning

Miljöbyggnad iDrift är utvecklat för svenska förhållanden och byggnader. Denna heldagskurs går igenom grunderna i systemet och du får lära dig vilka områden som systemet omfattar, vilka indikatorer som finns samt vilka kriterier som är obligatoriska och vilka som ger poäng. Kursen ger även en förståelse för hur verifiering av de olika kriterierna kan gå till.

Vill du boka en företagsanpassad kurs, klicka här. 

Kunskapskontroll


Kursen avslutas med en kunskapskontroll som måste vara godkänd för att du ska kunna kalla dig Miljöbyggnad iDrift-samordnare. 

Kunskapskontrollen ligger tillgänglig i fem dagar och du väljer själv när du vill genomföra testet. När du har startat testet har du en timme på dig att slutföra och nå minimumkravet för att bli godkänd. Om du inte blir godkänd har du möjlighet att kostnadsfritt genomföra testet ytterligare en gång, men du behöver då vänta minst 12 timmar innan du får tillgång till ditt andra testförsök. Har du behov av ytterligare försök tillkommer en avgift på 2000 kr ex moms per tentatillfälle.


Åtkomst

Våra kunskapskontroller genomförs i vår utbildningsportal, Academy. Information om hur du ansluter till Academy skickas ut via mejl i anslutning till kurstillfället.


Behov av extra anpassning

Hör av dig i god tid till utbildning@sgbc.se för att vi ska kunna stötta dig utifrån dina förutsättningar.Observera att dator eller surfplatta är obligatorisk vid kurstillfället pga digitala övningar och kunskapskontroll.  

Kursmål

Du lär dig
  • Hur systemet Miljöbyggnad iDrift är konstruerat och kan används som styrinstrument vid drift av byggnader
  • Vad som granskas i byggnaden och förvaltningen
  • Hur ansöknings- och granskningsprocessen går till 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig i fastighetsbranschen som vill veta vad Miljöbyggnad iDrift är, hur det fungerar och ska användas. 

Förkunskaper

För att kunna gå kursen behöver du ha grundläggande kunskap om förvaltningsskedet av en byggnad. 

Pris

Ej medlem i Sweden Green Building Council 11 500 SEK ex VAT
Medlem i Sweden Green Building Council 9 200 SEK ex VAT