Kursinformation

Kursinformation

« Tillbaka

Certifierad NollCO2-samordnare


Kursbeskrivning

Vill du fördjupa dina kunskaper inom NollCO2 för att kunna samordna klimatarbetet och ge expertråd i byggprojekt? Anmäl dig till vår kurs Certifierad NollCO2-samordnare för att kunna registrera och samordna NollCO2-projekt!  

Kursen fördjupar och utökar den kunskap som du som kursdeltagare fått från NollCO2 baskurs. Under en heldag går vi på djupet kring hur redovisningsverktygen används. Vi visar hur du registrerar projekt, hur du sedan jobbar med NollCO2 genom byggskeden och hur du redovisar projektet i BGO, Building Green Online. Olika strategier för att minska klimatpåverkan diskuteras och sätts i relation till EU:s nuvarande och kommande lagstiftning på området. Du får veta vilka kriterier i EU taxonomin som uppfylls av NollCO2 systemet och vilka kriterier som behöver arbetas med i tilläggscertifieringen eller bredvid certifieringsarbetet. Här undersöker vi också hur NollCO2:s krav samspelar med kraven i de tilläggscertifieringar som projektet kan välja mellan.


Kursmål

Efter kursen har du:
  • Kunskap om hur manual och certifieringsverktyg används i ditt projekt
  • Kunskap om hur du registrerar ditt projekt i Building Green Online, BGO
  • Förståelse för certifieringsprocessen i NollCO2
  • Kunskap om NollCO2:s koppling till EU taxonomin
  • Kunskap om hur NollCO2 samspelar med tilläggscertifieringarna
  • Kunskap om strategier för nettonoll klimatpåverkan i NollCO2

Målgrupp

Kursen passar dig som arbetar som miljösamordnare, LCA-konsult eller hållbarhetsexpert och vill hjälpa byggprojekt till en NollCO2-certifiering. Kursen är obligatorisk för dig som vill arbeta som samordnare i NollCO2-projekt.

Förkunskaper

För att gå kursen Certifierad NollCO2-samordnare krävs att du har deltagit vid och fått kursintyg från NollCO2 introduktionskurs.  

Tid

1 dag, 09:00 - 16:30

Pris

Ej medlem i Sweden Green Building Council 11 500 SEK exkl. moms
Medlem i Sweden Green Building Council 9 200 SEK exkl. moms