Kursinformation

Kursinformation

« Tillbaka

Citylab i översiktsplanering


Kursbeskrivning

Arbetar du med översiktsplanering? Denna kurs ger dig kompetens och stöd vid framtagande av översiktsplaner med fokus på hållbar utveckling.

Vill du boka en företagsanpassad kurs, klicka här.

Under denna heldagskurs får du kunskap om hur Citylab och globala målen kan de dig stöd vid upprättandet av en översiktsplan eller fördjupad översiktsplan. Vi går igenom hur nuläges- och behovsanalys, hållbarhetsbedömning och uppföljning av översiktsplaner kan genomföras för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av kommunen.

Kursen innefattar ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet. Du får kunskap om hur de globala målen, indikatorer och nyckeltal för nulägesanalys samt uppföljning kan användas.

En central del av kursen handlar om processtyrning enligt Citylab och hur lokala aktörers intressen och kunskap kan tas tillvara vid samråd och medborgardialog. Du får även exempel på digitala visualiseringsstöd som kan användas för att beskriva och visualisera effekterna av en översiktsplan.

Kursmål

  • Översiktsplanering som verktyg för hållbar utveckling

  • Citylab som stöd i översiktsplanering

  • Ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet i översiktsplanering
  • Visualiseringsstöd för planering och delaktighet

Målgrupp

Denna kurs passar kommuner, eller om du arbetar som arkitekt eller konsult.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. 

Tid

1 dag, 08:30 - 16:30

Pris

Ej medlem i Sweden Green Building Council 8 500 SEK exkl. moms
Medlem i Sweden Green Building Council 6 800 SEK exkl. moms