Kursinformation

« Tillbaka

Introduktion till certifieringssystem och EU-taxonomin (halvdag)


Kursbeskrivning

Denna kurs erbjuds endast som företagsanpassad.

I denna halvdagskurs går vi igenom hur certifieringssystemen kan vara ett verktyg för att uppfylla EU-taxonomins kriterier.

Syftet med kursen är att introducera kursdeltagare till den hållbarhetsomställning som sker i EU, mer specifikt genom EU-taxonomin. Kursen ger en förståelse för vad EU-taxonomin innebär och hur certifieringssystemen uppdateras för att linjera med dem


Kursmål

Syfte och kunskapsmål med denna introduktionskurs är grundläggande förståelse om EU-taxonomin och dess mål och kopplingen till de globala målen, agenda 2030 samt hur SGBC:s system linjerar med förordningen.
 

 • EU-taxonomins grunder, vad och vem omfattas?
 • Varför taxonomi-linjeras certifieringarna?
 • EUs gröna giv
 • Vad krävs för taxonomi-linjering?
 • Grön taxonomi i relation till röd och brun taxonomi
 • Fördjupning i EU-taxonomins granskningskriterier
 • Koppling EU-taxonomin och certifieringssystemen
 • Konkreta exempel för hur certifieringssystem uppdaterats i linje med EU-taxonomin
  • Miljöbyggnad 4.0
  • Miljöbyggnad iDrift 2.0
  • BREEAM-SE v6.0Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om EU-taxonomin. Din bakgrund kan bland annat vara inom förvaltning, projektering eller på entreprenadsidan.Tid

1 dag, 09:00 - 12:00

Pris

Ej medlem SGBC 4 250 SEK exkl. moms
Medlem SGBC 3 400 SEK exkl. moms
Kontakta oss gärna för information om nästa tillfälle