Kursinformation

Kursinformation

« Tillbaka

Citylab - Social hållbarhet


Kursbeskrivning

Arbetar du med samhällsutveckling men saknar en metod för att arbeta med social hållbarhet? Välkommen på kurs och lär dig hur du jobbar med social hållbarhet i form av exempelvis trygghet, jämställdhet och hälsa enligt certifieringssystemet Citylab.

Kursen tar sitt avstamp i varför social hållbarhet är viktigt att ha med i stadsbyggnadsprocessen och hur Citylabs övergripande mål lyfter social hållbarhet och hur dessa knyter an till de nationella och globala målen. Sen gör vi en djupdykning i hur social hållbarhet hanteras i Citylabs fyra certifieringar och hur den röda tråden löper från tidig planering till förvaltning. Utgångspunkten är Citylab Guide för planering och genomförande 3.0 och Citylab Manual 1.0 och du lär dig hur indikatorerna för social hållbarhet kommer in under projektplanering, processtyrning och de olika fokusområdena.

Dagen varvas med föreläsning och övningar. Efter genomförd kurs ska du ha fått kunskap om hur du kan använda Citylab då du arbetar med social hållbarhet som samhällsutvecklare eller Certifierad Citylabsamordnare, oavsett om du arbetar på en kommun, som fastighetsutvecklare eller med förvaltning.

Kursmål

Du lär dig bland annat:

  • Om social hållbarhet som del av begreppet hållbar utveckling

  • Varför det är viktigt att ha med social hållbarhet i stadsutveckling

  • Hur du arbetar med social hållbarhet i Citylab

Målgrupp

Kursen passar dig som arbetar med planering och utveckling av hållbara stadsdelar, exempelvis som hållbarhetsstrateg, samhällsplanerare, planarkitekt eller fastighetsutvecklare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. 

Tid

1 dag, 08:30 - 16:30

Pris

Ej medlem i Sweden Green Building Council 8 700 SEK exkl. moms
Medlem i Sweden Green Building Council 7 000 SEK exkl. moms
Kontakta oss gärna för information om nästa tillfälle